વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી

વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી વર્ધિત પેન્શન યોજના જાહેરનામું (NOTIFICATION)     વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 1       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 6 વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 2       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 7 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 3       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 8 વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 4       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 9  વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 5       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 10 

ફિક્સ પગાર બાબતે સુપ્રિમ કોર્ટના કેસની સાચી માહિતી……નિલેશ એચ.જોષી ( લાલપુર )

   પ્રિય મિત્રો, નમસ્કાર. મિત્રો – મોંઘવારીએ માઝા મૂકી છે અને આજની કારમી મોંઘવારીમાં ફિક્સ પગારના બજેટ સાથે જ્યારે વાસ્તવિક જીવનમાં ખરીદી/આરોગ્ય કે બાળકોના પાલન-પોષણ-અભ્યાસ કે ઘરડાં મા બાપની જરૂરિયાતોના આંકડાનો તાળો મિલાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે માનસિક સંતુલન ગુમાવી બેસાય છે. સમાન કામ સમાન વેતનની ક્રૂર મશ્કરી સમાન ફિક્સ પગાર શબ્દથી કાનમાં બહેરાશ આવી […]